Info


Yellowbellies bewegingsonderwijs


Wekelijks komen er na schooltijd heel veel kinderen spelen en sporten bij de Yellowbellies en dat is natuurlijk hartstikke positief! Naast alle sociale aspecten die ze hierbij opdoen stimuleert het ook de motorische ontwikkeling van de kinderen. Toch merken we dat er een grote groep kinderen achterstanden heeft op motorisch gebied. Met deze constatering hebben we de basisscholen benaderd om onze Yellowbellies gymleerkrachten in te zetten voor de gymlessen op de basisscholen.

Inmiddels verzorgt de Yellowbellies gymlessen voor de Mariaschool, Jenaplanschool Klavertje 4 en Jozefschool in Oudewater en de Krullevaar in Schoonhoven. Deze gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten met een enorme passie voor bewegingsonderwijs. Ons doel: beter bewegingsonderwijs voor ieder kind in onze regio.

Waarom een Yellowbellies vakleerkracht voor gym?


De scholen hoeven op deze manier geen dure vakleerkracht in dienst te nemen (waar vaak financieel geen ruimte voor is), want de vakleerkrachten zijn in dienst van de Yellowbellies. Met de positieve reacties die we terugkrijgen van huidige partners hopen we dat ook de andere scholen in Oudewater en Montfoort aan willen sluiten bij ons initiatief om het bewegingsonderwijs voor de kinderen te verbeteren!