Info


Beoordelingsrapportjes


Naast het enthousiasmeren voor sport en spel, hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder weet hoe wij uw kind ervaren.

Sinds het begin van dit schooljaar is collega Steffe Smit, werkzaam op alle dagen met uitzondering van woensdag, druk met het schrijven van beoordelingsrapportjes. Hij is begonnen bij de oudste kinderen en werkt leeftijdsgebonden richting de jongste kinderen tot en met de kleuters. Per week schrijft hij 5 rapportjes en heeft er op het moment al meer dan 95 geschreven. Naast de rapportjes is het ook mogelijk een tienminuten gesprek met hem aan te gaan. Menig ouders hebben hier al gebruik van gemaakt wat hij ook altijd als zeer prettig ervaart. Tijdens een tienminutengesprek kan hij namelijk wat meer toelichting geven over het rapport en kunnen tevens ook andere bijzonderheden besproken worden.

Wat wij erg belangrijk vinden aan dit rapport is dat wij hierin kunnen aangeven hoe het kind functioneert bij ons. We kijken dan niet alleen naar hun motorische ontwikkeling dus op gebied van sport en bewegen, maar ook naar hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Hoe valt het kind in de groep, speelt hij/zij graag samen met anderen, durft hij/zij op andere kinderen af te stappen enz.

De buitenschoolse opvang is vrije tijd voor het kind, dus gedraagt het zich meestal anders dan op school waar veel moet. Daardoor kan een kind zich anders gaan gedragen en vinden wij dit rapport minstens zo belangrijk als de rapporten van de scholen.