Info

Tarieven
Tijden

Yellowbellies Light


Op steenworp afstand van de Yellowbellies bevindt zich in de kantine van voetbalvereniging FC Oudewater de Yellowbellies Light. Deze locatie richt zich op kinderen van 4 en 5 jaar.

De jongste kinderen maken op een speelse manier kennis met bewegen en buitenspelen. Naast de eigen motorische ontwikkeling leren de kinderen om samen te bewegen en te spelen. Tijdens de spelletjes komen allerlei belangrijke sociale vaardigheden aan bod als samenwerken, grenzen verkennen, succes ervaren en omgaan met verlies.

Naast het spelgedeelte van ongeveer een halfuur die wordt georganiseerd door een sportbegeleider biedt Yellowbellies Light de kinderen veel mogelijkheden om in de vrije ruimte binnen of buiten te kunnen spelen. De accommodatie voorziet in allerlei speelhoeken (keukentje, poppenhuis, bouwmateriaal, raceauto’s, leeshoek) om binnen te kunnen spelen. Maar ook buiten zijn er meer dan genoeg mogelijkheden op het kunstgrasveld met daarnaast een speeltuin en veel buitenruimte om je helemaal uit te kunnen leven!

Bij slecht weer kan altijd uitgeweken worden naar de gymzaal van de Mariaschool.

Kinderen worden in overleg lopend of met de (bak)fiets opgehaald door een van onze personeelsleden. In de scholen zijn vaste ophaalplekken. De leerkrachten worden hiervan op de hoogte gesteld. De oudere kinderen kunnen in overleg met ouders zelf naar de BSO komen.

Hieronder leest u een stukje van de voorzitter van ons voormalig stichtingsbestuur:

Hanneke Jansen ( 49 jaar ), voorzitter van het stichtingsbestuur van de Yellowbellies en in het dagelijks leven moeder van 4 kinderen en psychologe, legt uit: “Kinderen leren door sport en spel meer dan alleen vaardigheden met een bal. Zij ontwikkelen hiermee ook hun grove en fijne motoriek. Daarnaast leren zij onder andere samen te spelen, tegenslagen te incasseren, rekening te houden met hun teamgenoten, hun eigen grenzen te verkennen, te verleggen en door te zetten. En dat alles in de veilige omgeving die Mark, Danny en collega’s creëren en waarborgen.

De hele dag zitten de kinderen op school. Tegenwoordig is een iPad, computer, Wii en TV niet meer weg te denken uit de 'speelgoedkist' van het kind. Yellowbellies biedt kinderen de mogelijkheid om onder vakkundige begeleiding te spelen en te sporten, kortom te bewegen in de buitenlucht.

Na 3 jaar succesvol sportieve en speelse opvang voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar door Mark en Danny, blijkt er nu in Oudewater ook de behoefte te zijn ontstaan aan soortgelijke opvang voor 4 en 5 jarigen.

Als bestuur hebben we samen met Mark en Danny goed nagedacht over deze behoefte en over onze mogelijkheid tot uitbreiding. De kracht en het bijzondere van de Yellowbellies is in onze ogen , naast het sportieve element, de directe actieve dagelijkse aanwezigheid van Danny en Mark. Zij hebben per slot van rekening dit concept verzonnen en zij weten beter dan wie dan ook hoe dat er in de dagelijkse praktijk moet uitzien. De voorwaarde die we als bestuur stelden bij uitbreiding is dat dit niet verloren mag gaan. We willen de identiteit van de Yellowbellies behouden en de kwaliteit waarborgen.

Toen het mogelijk bleek de uitbreiding op hetzelfde sportcomplex, maar in een andere ruimte, te verwezenlijken zijn wij, het bestuur, unaniem akkoord gegaan. We hebben het volste vertrouwen in deze positieve ontwikkeling en wensen de kinderen, het personeel en Danny en Mark heel veel plezier met Yellowbellies Light!”


LRKP nummer
YELLOWBELLIES LIGHT: 129032141